Kranar och annan utrustning

Inkoo Shipping Ab, vid hamnbassängen

en hamnkran, 10 t, på skenor vid kajerna 1-3 (kapacitet 200-400 t/h)
2 mobila multipurpose-kranar på larvfötter (max. lyftförmåga ca. 6 t och 10 t, kapacitet 150-400 t/h bulk, 150-200 cbm/h rundvirke)

Övrig utrustning

Lastningsramp (för lastning direkt från bil till fartyg)
6 st hjullastare
Gaffeltruckar och maskiner för kortning (Bob-cats)

Inkoo Shipping Ab, kraftverkskajerna

tre st. hamnkranar, 10 t, på skenor vid kajerna 1 och 2 (kapacitet 200-400 t/h).
en hamnkran, 20 t, på skenor vid kaj 2 (kapacitet 400-800 t/h).