Inkoo Shipping Oy Ab

Inkoon satama on yksityisesti omistettu, yleinen kaupallinen satama. Sataman vuotuinen liikenne on noin 2 miljoona tonnia. Sataman koko liikenne on hakurahtiliikennettä; säännöllistä linjaliikennettä ei ole lainkaan.

Satama kuuluu ns. talvisatamiin, jotka pidetään auki vuoden ympäri. Jääolosuhteet ovat kuitenkin normaalitalvina helpot ja väylä on avoin lähes koko vuoden.

Satama on erikoistunut kuivan bulk-tavaran käsittelyyn ja varastointiin. Sataman kilpailukyky perustuu joustaviin käsittely- ja varastointimahdollisuuksiin, pitkäaikaiseen kokemukseen irtotavaran käsittelyssä sekä sataman maantieteelliseen asemaan hyvien meri- ja tieyhteyksien päässä.

Esittely

Esittely

Inkoon satama tarjoaa aluspalveluina kiinnitystä ja irrotusta, hinausta, sähköä, vettä, jätehuolto- ja ympäristöpalveluja, sekä jäänmurtoa.

Lue lisää

Saapuminen satamaan

Saapuminen satamaan

Alukset, GOFREP, VTS, ISPS, luotsaus

Lue lisää

Väylät

Väylät

Väylä alkaa Häststenin loiston eteläpuolelta jatkuen siitä 13 m:n väylänä. Satama-allas on U-muotoinen. Altaan perällä, laituri 4:n puolella, on keula/peräporttiramppi. Laiturin 3 itäpäässä on sivuporttiramppi.

Lue lisää