Turvajärjestelyt

Satama noudattaa 01.07.2004 voimaan astuneita IMO:n (International Maritime Organisation) ISPS-säännöstön mukaisia turvamääräyksiä. Satman ID numero on 28141.

Satama on suljettu alue, johon voivat meritse saapua vain kansainvälisiä turvamääräyksiä noudattavat alukset ja maitse ainoastaan ne joille satama on myöntänyt kulkuluvan. Satama-alueella asiattomasti olevat henkilöt voidaan poistaa, tarvittaessa poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaisten avulla.

Alusten tulee ennen saapumistaan antaa satamalle turvailmoituksensa, joko agentin välityksellä tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen inkooshp(at)inkooshipping.fi, tai liittämällä ilmoitus PortNet ilmoitukseen.

Lisätietoja sataman turvamääräyksistä antaa sataman turvapäällikkö (PSO) Jani Nordman, puh: 0400 396 044, sähköposti jani.nordman(at)inkooshipping.fi.