Turvajärjestelyt

Satama noudattaa 01.07.2004 voimaan astuneita IMO:n (International Maritime Organisation) ISPS-säännöstön mukaisia turvamääräyksiä. Sataman ID numero on 28141.

Satama on suljettu alue, johon voivat meritse saapua vain kansainvälisiä turvamääräyksiä noudattavat alukset ja maitse ainoastaan ne joille satama on myöntänyt kulkuluvan. Satama-alueella asiattomasti olevat henkilöt voidaan poistaa, tarvittaessa poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaisten avulla.

Alusten tulee ennen saapumistaan antaa satamalle turvailmoituksensa, joko agentin välityksellä tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen inkooshp(at)inkooshipping.fi, tai liittämällä ilmoitus PortNet ilmoitukseen.

Miehittämättömien lentojen (drone) lennättämiseksi sataman alueilla on anottava lupaa. Drone-lennätys lupahakemukset on osoitettava sähköpostiosoitteeseen turvakoordinaattori.inkoo(at)seclion.fi.

Lisätietoja sataman turvamääräyksistä antaa sataman turvapäällikkö (PSO) Jani Nordman, puh: 0400 396 044, sähköposti jani.nordman(at)inkooshipping.fi.

 

Inkoon LNG Terminaali

 

Toiminnanharjoittaja:

Floating LNG Terminal Finland Oy

 

Osoite:

Voimalaitoksentie 30, 10210 Inkoo

 

Inkoon LNG Terminaalilla vastaanotetaan, varastoidaan ja höyrystetään maakaasun siirtoverkkoon Nesteytetyttä maakaasua (LNG)

Laitoksen operatiivinen toiminta tapahtuu Kelluvan varasto- ja höyrystysaluksella (FSRU).

 

Nesteytetty maakaasu on koostumukseltaan pääosin metaania (CH4) ja se on nesteytetty jäädyttämällä maakaasua -163C lämpötilaan.

Terminaalissa varastoitavan LNG:n määrä on enimmillään 75 000tn

 

Mahdolliset vaaratilanteet

 

Nesteytetty maakaasu on tuoksutonta, väritöntä, myrkytöntä ja syövyttämätöntä. Nestemäisessä muodossa se ei syty.

Lämmetessään LNG höyrystyy maakaasuksi ja on ilmaa kevyempää ja haihtuu nopeasti. Höyrystynyt maakaasu voi ilmaan sekoittuessaan muodostaa syttymiskelpoisen seoksen.

 

Vakavimmiksi vaaratilanteiksi LNG Terminaalilla on arvioitu tilanteet, joissa mahdollisen LNG tai Kaasuvuodon seurauksena syntynyt maakaasupilvi voi syttyä.

Jos kaasupilvi syttyy, ulottuu kaasupilven seurauksena syntyvän humahduspalon vaara-alueet enimmillään 50m laitosalueen ulkopuolelle. Onnettomuustapauksissa eristysraja ulottuu 150m laitosalueen ulkopuolelle. Lyhytkestoinen humahduspalo vetäytyy vuotolähteeseen lammikko- tai suihkupaloksi. Mahdollinen lammikko- tai suihkupalo ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia terminaalialueen ulkopuolelle.

 

LNG Terminaaliin liittyvissä vuoto- tai onnettomuustapauksissa ota yhteyttä Gasgridin keskusvalvomon hätänumeroon puh. 05 3751 555 tai hätäkeskukseen puh. 112.

 

Lisätietoja toiminnasta:

Terminaalipäällikkö Marko Toivonen, puh. 040 641 8007

marko.toivonen(at)gasgrid.fi