Säkerhet (ISPS)

 

Hamnen följer de föreskrifter och det regelverk för säkerhet (ISPS-koden) som IMO (International Maritime Organisation) har utfärdat, och som trädde i kraft 01.07.2004. Hamnens ID-nummer är 28141.

Hamnen är ett slutet område som sjövägen kan anlöpas endast av fartyg som fyller de internationella säkerhetsföreskrifterna. Från landsidan kan hamnen beträdas endast med av hamnen beviljat passertillstånd. Personer som olovligen befinner sig på hamnområdet, kan avvisas eller avlägsnas, vid behov med hjälp från polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna.

Fartyg skall, innan ankomst till hamnen, inlämna en säkerhetsdeklaration antingen via sin agent, eller direkt via e-post till inkooshp(at)inkooshipping.fi eller via PortNet-systemet.

För att flyga en obemannad drönare (drone) på hamnområdena ska det ansökas om tillstånd. Ansökningar ska skickas till e-post turvakoordinaattori.inkoo(at)seclion.fi.

Tilläggsuppgifter om hamnens säkerhetssystem ges av säkerhetschef Jani Nordman, tel: 0400 396 044, per e-post: jani.nordman(at)inkooshipping.fi

 

LNG Terminalen i Ingå

Ansvarigt företag:

Floating LNG Terminal Finland Oy

 

Address:

Kraftverksvägen 30, 10210 Ingå

 

LNG Terminalen i Ingå mottar, lagrar och förgasar LNG till Finlands fossilgasnät.

Den operativa insatsen görs av ett flytande lager- och förgasniningsfartyg (FSRU).

 

Den flytande fossilgasen består främst av metan (CH4) som är nedkyld till -163C.

Mängden LNG som lagras uppgår maximalt till 75 000 ton.

 

 

Möjliga risksituationer

 

Den flytande fossilgasen är luktlös, färglös, ogiftig samt icke frätande.

I flytande form antänds fossilgasen inte.

Upphettas LNG förångas den och eftersom den är lättare än luft avdunstar den snabbt. 

Dock finns det en risk att förångad fossilgas blandad med luft kan antändas.

 

Om ett gasmoln bildas och antänds är riskområdet begränsat till 50 m. Vid olycksfall är specialgränsen 150 m.

Efter att gasmolnet har antänts kommer elden snabbt att dra sig tillbaka till gasläckan och brinna som en dammbrand.

En dammbrand orsakar inte betydande risker utanför terminalområdet.

 

Vid olycksfall ta kontakt till nödnumret 05 3751 555 eller den allmänna nödcentralen 112.

 

Tilläggsuppgifter ger:

Terminalchef Marko Toivonen, tel. 040 641 8007

marko.toivonen(at)gasgrid.fi