Säkerhet (ISPS)

 

Hamnen följer de föreskrifter och det regelverk för säkerhet (ISPS-koden) som IMO (International Maritime Organisation) har utfärdat, och som trädde i kraft 01.07.2004. Hamnens ID-nummer är 28141.

Hamnen är ett slutet område som sjövägen kan anlöpas endast av fartyg som fyller de internationella säkerhetsföreskrifterna. Från landsidan kan hamnen beträdas endast med av hamnen beviljat passertillstånd. Personer som olovligen befinner sig på hamnområdet, kan avvisas eller avlägsnas, vid behov med hjälp från polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna.

Fartyg skall, innan ankomst till hamnen, inlämna en säkerhetsdeklaration antingen via sin agent, eller direkt via e-post till inkooshp(at)inkooshipping.fi eller via PortNet-systemet.

Tilläggsuppgifter om hamnens säkerhetssystem ges av säkerhetschef Jani Nordman, tel: 0400 396 044, per e-post: jani.nordman(at)inkooshipping.fi.