Om oss

Hamnen ligger i Fagervik i Ingå kommun (60°01´N, 23°55´E). Vägförbindelserna till Helsingfors och andra centra för handel och industri är goda och snabba. Landvägen är avståndet till Helsingfors ungefär 60 km, till Lojo 30 km, till Lahtis 150 km, till Åbo 120 km och till Tammerfors ca. 200 km.

Inom hamnområdet följs en giltig hamnordning.

Företagets stuveriavdelning utför stuveri- och andra lasthanteringstjänster, och mäkleri- och speditionsavdelningarna i Ingå och Pargas utför klarerings-, förtullnings- m.m uppdrag i respektive och närliggande hamnar.

Inkoo Shipping Oy Ab är medlem i Finlands Hamnförbund.