Farleder

Farledsinformation

Farleden börjar söder om fyren Häststen och är 13 meter djup därifrån.

Samtliga djup vid normal vattennivå.

Farledens längd18 nautiska mil
Farledens maximala djup13 m
Maximalt djup på vändområde9,5 m
Maximalt djup i hamnbassängen7,8 m, 10 m ja 13 m
HastighetsrekommendationI Fagerviken under 18,5 km/h och vid den södra spetsen av Jakob Ramsjö under 15 km/h
Ytterligare information om farleden och hamnen finns på Sjöfartsverkets farledskort, Inkoon+väylä_se.pdf (vayla.se).
Vattendensitet:I medeltal 1,005