Fartygsklarering

Hamnanlöpen sköts effektivt och smidigt med hjälp av våra erfarna och yrkeskunniga fartygsklarerare.

 

Vi är ett team på 5 mäklare varav två är stationerade i Pargas och tre i Ingå. Med kunden i fokus kan vi bygga upp en klarering enligt behov. Vi arbetar flexibelt och vi har en yrkeskunskap som gör att nästan ingenting är omöjligt. Vi är alltid villiga att ta emot nya utmaningar.

 

Vi erbjuder dessa tjänster.
- Anmälan till olika myndigheter
- Information till involverade parter
- Organisering av manskapsbyten
- Kontanter till fartyget
- Beställning av proviant
- Reservdelar till fartyg
- Mm.


Under 2022 har vi tagit hand om och klarerat 630 fartyg i flera finska hamnar längs med kusten.

 

Kontaktuppgifter (24/7):


Ingå kontor                                               Pargas kontor

agency@inkooshipping.fi                       agency.parainen@inkooshipping.fi

+ 358 (0)207 631 502                               + 358 (0) 207 631 512Fartygsklarerare Ingå

Jonas Funck

jonas.funck(a)inkooshipping.fi

+358 (0)50 911 8789

Tom Björklöf

tom.björklöf(a)inkooshipping.fi

+358 (0)400 475 353

Jörgen Qvarnström 

jorgen.qvarnstrom(a)inkooshipping.fi

+358 (0)400 658 248

Fartygsklarerare Pargas

Linda Sottinen

linda.sottinen(a)inkooshipping.fi

+358 (0)40 575 0710

Tove Saanilehto

tove.saanilehto(a)inkooshipping.fi

+358 (0)44 982 3360