Kontaktuppgifter

Inkoo Shipping Oy Ab
Hamnvägen  454
10210 Ingå

Tel: 0207 631 500

Pris för samtal till företagsnumren:

 • Samtal debiteras enbart av Er operatör enligt deras prislista.
 • Priserna innehåller inte de avgifter som en utländsk operatör eventuellt debiterar då man ringer från utlandet.

 

E-post: inkooshp(at)inkooshipping.fi

Vi betjänar:

 • Kontoret, vardagar kl. 08.00 - 16.00
 • Stuveriet, vardagar kl. 06.00 - 14.00 och kl. 14.00 - 22.00
 • Stuveri- och terminaltjänster, vardagar kl. 06.00 - 21.30
 • Skeppsmäklarna, vardagar kl. 08.00 - 16.00, dejour 24/7
      - mäklarna Pargas kl. 08.00 - 16.00, dejour 24/7
 • Huvudporten 24/7
      - gångporten, vardagar kl. 07.00 - 17.00
 • Matsalen, vardagar kl. 07.45 - 14.30
      - lunch, vardagar kl. 09.45 - 12.00

Verkställande direktör, marknadsföring:

Thomas Bergman
tel: 050 337 9780
e-post: thomas.bergman(at)inkooshipping.fi

Operativ chef:


Thomas Nyberg
tel: +358 40 735 2753
e-post: thomas.nyberg(at)inkooshipping.fi

Ekonomichef:

Arthur Wessman
tel: 0400 731 303
e-post: arthur.wessman(at)inkooshipping.fi

Trafikchef:

Tomas Damén
tel: 0400 471 053
e-post: tomas.damen(at)inkooshipping.fi

Operativ chef:

Thomas Nyberg
tel: 040 7352 753
e-post: thomas.nyberg(at)inkooshipping.fi

Teknisk chef, säkerhetschef (PFSO):

Jani Nordman
tel: 0400 396 044
e-post: jani.nordman(at)inkooshipping.fi

Stuveriarbetsledning:

Jani Klingberg (vice säkerhetschef),
Sören Westerlund och Benjamin Wessman
tel: 0207 631 503
e-post: stevedoring(at)inkooshipping.fi

 

Skeppsmäklare / agenter Ingå:

agency(at)inkooshipping.fi
jour 24 h: 0207 631 502

Tom Björklöf
tel: 0400 475 353
e-post:  tom.bjorklof(at)inkooshipping.fi

Jörgen Qvarnström
tel: 0400 658 248
e-post:  jorgen.qvarnstrom(at)inkooshipping.fi

Jonas Funck
tel: 050 911 8789
e-post:  jonas.funck(at)inkooshipping.fi

Skeppsmäklare / agenter Pargas:

agency.parainen(at)inkooshipping.fi
jour 24 h: 0207 631 512

Tove Saanilehto
tel: 044 982 3360
e-post: tove.saanilehto(at)inkooshipping.fi

Linda Sottinen
tel: 040 575 0710
e-post: linda.sottinen(at)inkooshipping.fi

Adress: Strandvägen 24, 21600 Pargas

 

Tull, Hangö                                                                                   Vid behov Helsingfors

tel: 040 332 6931 (24 h)                                                                        tel 040 332 3062
Tjänstetid kl. 7:00 - 16:15, vardagar

Kontakta oss

* Fält markerade med en asterisk krävs.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Inkoo Shipping
Satamatie 454
10210 INKOO

FO-nummer: 09830027
Telefonnummer: +358207631500

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.