Till fots

 

Hamnen är ett ISPS-område (International Ships and Port facility Security code; internationellt regelverk för säkerhet på fartyg och i hamnanläggningar). Om man vill komma in på hamnområdet bör man anmäla sig vid port B4.

Vill personen gå ombord på ett fartyg, måste han eller hon anmäla sig (tel: +358 (0)207 631 500, e-post: inkooshp@inkooshipping.fi), samt meddela fartygets kontaktperson 24 timmar på förhand. 

Fotgängare i hamnen bör hålla sig antingen till märkta gångbanor, där sådana finns, eller gå vid sidan av körvägarna. Också annars bör man alltid välja de säkraste rutterna. Tillträde och utgång från området till fots, bör alltid ske genom port B4. Passertillstånd till området utfärdas på begäran av hamnkontoret. På området bör man bära signalfärgade kläder (klassmärkning 2), och hjälm (klassificering CE EN 397).

Hamnens säkerhetspersonal har rätt att kontrollera en besökares identitet och orsak till besöket närhelst personen befinner sig på området. Var beredd på eventuell kontroll.
Säkerhetspersonalen har rätt att avvisa personer som obehörigt vistas på området, vid behov med hjälp av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna.

Från den närbelägna parkeringsplatsen utanför hamnområdet når man hamnkontoret, tullkontoret och matserveringen via gångporten (B1), utan att komma in på hamnområdet, och vidare in på hamnområdet efter att tillstånd getts från hamnkontoret. Gångporten (B1) är öppen vardagar mellan kl. 07.00 och 17.00.