Kranar och annan utrustning

Inkoo Shipping Oy Ab, vid hamnbassängen

En hamnkran, 10 t, på skenor vid kajerna 1-3 (kapacitet 200-400 t/h).
3 st. mobila multipurpose-kranar (max. lyftförmåga ca. 6 t, 10 t och 25 t, kapacitet 150-400 t/h bulk, 150-200 cbm/h rundvirke).

Övrig utrustning

Lastningsramp (för lastning direkt från bil till fartyg).
12 st. hjullastare. (17 - 35 t)
Gaffeltruckar och maskiner för kortning (Bobcats).

Inkoo Shipping Oy Ab, kraftverkskajerna

3 st. hamnkranar, 10 t, på skenor vid kajerna 1 och 2 (kapacitet 200-400 t/h).
En hamnkran, 20 t, på skenor vid kaj 2 (kapacitet 400-800 t/h).