Anvisning för lastbilschaufförer

1. Allmänna anvisningar

HAMNORDNING (klicka här för ytterligare infomation)

2. Kontaktuppgifter

Telefonnummer för allmän information :Hamnkontor0207 631 500
 Passerkontroll/port040 736 4872
ISPS och passertillstånd:Trafikchef 
 Tomas Damén0400 471 053
ISPS och IMO-last:Teknisk chef 
 Jani Nordman0400 396 044
Stuveri- och terminalservice:Arbetsledning0207 631 503
Tull, Hangö tull:Jour040 332 6931

 

3. Öppettider

  • Ingå hamnkontor har öppet vardagar kl. 08:00–16:00.
  • Passerkontrollen har jour alla dagar dygnet runt (gångporten är öppen vardagar kl. 07.00 - 17.00).
  • Stuveri- och terminalservice vardagar kl. 06:00–21:30.
  • Hangö tull har jour alla dagar kl. 07:00–23:00.

 

4. Besök i hamnen

4.1 PASSERTILLSTÅND

Hamnen är ett ISPS-område (International ship and port facility security code; internationell kod för skydd på fartyg och i hamnanläggningar). Den som vill komma in på hamnområdet skall anmäla sig hos passerkontroll när han eller hon kommer till porten. Alla som reser i samma fordon skall anmäla sig. Anmälan görs genom att ringa det nummer som står på informationsskylten vid porten. Besökare bör kunna uppge detaljerad information om sitt besök, samt bestyrka sin identitet. Passerkontrollen följer med färden till destinationen.

Om besökaren skall gå ombord på ett fartyg bör han eller hon anmäla sin ankomst 24 timmar i förväg genom att ringa hamnens telefonnummer för allmän information +358 (0)207 631 500, eller mejla till inkooshp(at)inkooshipping.fi, samt meddela fartygets kontaktperson.

Vid regelbundna besök kan man ansöka om ett automatiskt ID-kort vid hamnkontoret. En person som löst ett automatiskt ID-kort behöver inte anmäla sig om personen i fråga inte tar med sig fler personer och om besöket inte gäller ombordstigning på ett fartyg. Personen bör dock försäkra sig om att besöket har noterats genom att meddela arbetsledningen. Systemet för automatiskt ID-kort registrerar automatiskt in- och utcheckningstider.

Det automatiska ID-kortet gäller en specifik bil eller en person.

Hamnens säkerhetspersonal har rätt att kontrollera en besökares identitet och besöksorsak när som helst under den tid så besökaren befinner sig på området. Var beredd på eventuell kontroll. Säkerhetspersonalen har rätt att avvisa obehöriga personer.

Det är absolut förbjudet att köra in på hamnområdet på annat sätt än genom huvudingången.

4.2 ATT RÖRA SIG PÅ HAMNOMRÅDET

Hastighetsbegränsningen inom hamnområdet är 30 km/h. Ett fordon inom hamnområdet skall hålla sig till körvägarna. Fotgängare skall använda därtill anvisade gångbanor eller hålla sig till sidan av körvägarna. Fotgängare inom området ska alltid använda signalfärgad klädsel (klassmärkt 2), och skyddshjälm (CE EN 397).

Trafikmärken, tilläggsskyltar och eventuella andra anvisningar bör ovillkorligen efterföljas.

 

5. Anvisningar för att hämta och lämna last

Besök skall meddelas till arbetsledningen senast föregående arbetsdag på telefonnummer 0207 631 503. På hamnområdet skall säkerhets- eller arbetsledningens anvisningar följas. När det gäller lasthämtning skall det tomma fordonet alltid vägas på fordonsvågen som finns utanför hamnområdet, innan fordonet kommer till passerkontrollen. Om fordonet inte har ett vågkort utskrivet av Inkoo Shipping skall föraren skriva ner fordonets tomvikt. Om det handlar om en fordonskombination ska dragbilen och släpet vägas och bokföras var för sig. Fordon som har fått ett vågkort av Inkoo Shipping ska följa anvisningarna för tomviktsvägning. Anvisningar finns på väggen i vågbyggnaden. Vid slutvägningen skall de som har kort följa anvisningarna som finns i vågkontrollrummet, medan de utan kort anmäler sig till arbetsledningen.

Om det uppstår oklara situationer inne på området, tag kontakt med arbetsledningen (0207 631 503) eller, om det gäller hämtning av bulkvaror, direkt med hjullastaren via LA-radio, kanal 21. Arbetsledningens kontor finns i byggnaden bredvid hamnkontoret. Lastning eller lossning sker vanligen i ankomstordning. Avvikande turordning kan tillämpas i undantagsfall.

Lossning/lastning av styckegods sker med gaffeltruck (maximalt 7 ton) eller med lyftkran (maximalt 10 ton). Det finns inga lastningsbryggor eller -ramper på området. Självlastande fordon (sideloader) skall användas vid lastning/lossning av containers.

 

6. Förartjänster i hamnen

Det är möjligt att sova över i bil på (det obevakade) området utanför porten. Det är möjligt att övernatta i bil innanför porten endast med särskilt tillstånd av hamnkontoret eller stuveriarbetsledningen.

Det finns en matservering samt toaletter inom hamnområdet. Matserveringen har öppet vardagar kl. 07:45–14:30. Lunchservering kl. 09:45–12:00. Det finns inga allmänna duschar eller bastur inom området.

Det närmaste tullkontoret finns i Hangö, se "kontaktuppgifter" för jourtider.

Fordonsvågen finns strax utanför huvudporten.

 

7. Karta över hamnområdet

På vår webbplats finns en karta över hamnområdet. Det finns även en karta vid porten till hamnområdet.