Vägtrafik

Hamnen ligger ungefär 60 km väster om Helsingfors, ungefär 30 km söder om Lojo, ungefär 60 km sydost om Salo och ungefär 70 km nordost om Hangö. Väg 186 slutar vid porten till hamnen.

Hamnen är ett ISPS-område (International ship and port facility security code; Internationell kod för skydd på fartyg och i hamnanläggningar). Den som vill komma in på hamnområdet ska anmäla sig för passerkontroll när han eller hon kommer till porten. Alla som reser i samma fordon ska anmäla sig. Anmälan görs genom att ringa det nummer som står på informationsskylten. Besökare ska vara beredda att kunna uppge mer ingående information om sitt besök samt visa legitimation. Passerkontrollen följer med besökanden till destinationen.

Om besökaren ska stiga ombord på ett fartyg ska han eller hon anmäla sin ankomst och meddela fartygets kontaktperson 24 timmar innan ankomst till hamnens vanliga telefonnummer eller via e-post.

Vid regelbundna besök kan man ansöka om ett automat-ID-kort vid hamnkontoret. En person som löst ett automat-ID-kort behöver inte anmäla sig om personen i fråga inte tar med sig fler personer och om besöket inte gäller ombordstigning på ett fartyg. Personen bör dock försäkra sig om att besöket har noterats genom att meddela arbetsledningen. Systemet för automat-ID-kort registrerar automatiskt in- och utcheckningstider.

Automat-ID-kortet är kopplat till en specifik bil eller person.

Hamnens säkerhetspersonal har rätt att kontrollera besökares legitimation och besöksorsak när som helst under tiden som besökaren befinner sig inom området. Var beredd på eventuell kontroll. Säkerhetspersonalen har rätt att avvisa obehöriga personer.

Det är absolut förbjudet att beträda hamnområdet på annat sätt än genom huvudingången.

För att få tillstånd att komma in på området, kontakta oss per telefon på nummer +358 (0)207 631 504 eller skicka en ansökan om tillstånd på förhand via e-post till inkooshp@inkooshipping.fi.

Inom hamnområdet gäller normala trafikregler och -märken. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h inom hela hamnområdet. Utrymmen mellan fartyg, kajer och förråd som är ämnade för lastning eller lossning är enbart tänkt att användas för stuveriverksamhet. All annan trafik på dessa områden är förbjuden.

Det är möjligt att ta sig till hamnkontoret, tullen eller matserveringen till fots från parkeringen för persontrafik via gångporten (B1) utan passertillstånd, och vidare till hamnområdet efter att tillstånd har getts från hamnkontoret. Porten är öppen kl. 07:00– 17:00.