Maantieliikenne

Satama sijaitsee noin 60 km päässä pääkaupunkiseudulta länteen, noin 30 km päässä Lohjalta etelään, noin 60 km päässä Salosta kaakkoon ja noin 70 km päässä Hangosta koilliseen. Maantie 186 päättyy sataman portille.

Säännöllisesti satamassa asioiville annetaan anomuksesta kulkulupa ja automaattikortti. Luvat myöntää sataman turvapäällikkö tai hänen varamiehensä.

Luvan saamiseksi tulee ottaa yhteys puhelimitse numeroon 0207 631 500 tai lähettää lupahakemus ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen inkooshp@inkooshipping.fi.

Satama-alueella on noudatettava normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Nopeusrajoitus koko satama-alueella on 30 km/h. Tämän lisäksi on noudatettava alueella mahdollisesti esiintyviä muita opasteita, sekä mitä satamajärjestyksessä määrätään. Lastausta tai purkausta suorittavien alusten, laitureiden ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty.

Henkilöliikenne satamakonttoriin, tulliin tai ruokalaan on mahdollista jalan henkilöliikenteen parkkipaikalta kävelyportin (B1) kautta ilman kulkulupaa, sekä satama-alueelle konttorista saadulla kulkuluvalla. Portti on avoinna klo 07.00 - 17.00.