Jätehuolto-ohje

Kaikkien Kantvikin etelä- ja pohjoissatamassa vierailevien alusten tulee noudattaa tätä ohjetta. Ohje ei koske alusjätteen jättöpakosta vapautettuja aluksia (todistus poikkeusluvasta on esitettävä satamalle).
Aluksilta peritään alusjätemaksu sataman jätehinnaston mukaisesti huolimatta siitä, jättääkö alus satamaan alusjätettä vai ei. 

Merenkulun ympäristösuojelulaki edellyttää, että aluksien tulee jättää kaikki alusperäiset jätteet ja lastijätteet sataman vastaanottolaitteisiin MARPOL-yleissopimukseen perustuvien purkumääräysten mukaisesti. Aluksen on tehtävä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai heti edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika kestää alle 24 tuntia. Ilmoituksella kerrotaan tulosatamalle minkälaisia alusperäisiä jätteitä ja lastijätteitä se on jättämässä. Ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti PortNet järjestelmään. Jäteilmoitus toimitetaan laivanselvitysosastolle sähköpostilla. Ilmoituksen perusteella tilataan palveluntuottajat niille jätteille, joille ei ole vastaanottopistettä satamassa.

KIINTEÄT VASTAANOTTOLAITTEET

Molemmilla satama-alueilla on omat jätepisteensä, jotka sijaitsevat laitureiden läheisyydessä.
Jäteastioita on seuraaville jätejakeille:

·        metallijäte

·        lasipakkaukset

·        muovipakkaukset

·        kiinteä öljyinen jäte

·        paperi

·        pahvi

·        ruokaöljy

·        biojäte

·        sekajäte

·        patterit /-akut

·        SER-jäte

·        maalit / liuottimet

 

Jäteastiat on merkitty ja jätepisteillä on lajitteluohjeet suomeksi ja englanniksi.

 

ERIKSEEN TILATTAVAT JÄTEPALVELUT

 

·        Nestemäiset öljypitoiset jätteet, kuten alusten jäteöljyt, pilssivedet ja muut öljyiset vedet. Tyhjennetään säiliöautoon.

·        Käymäläjätevedet. Tyhjennetään säiliöautoon.

·        Pesuvedet. Tyhjennetään säiliöautoon.

·        Pakokaasujen puhdistusjätteet - IMDG/ADR/RID-luokkiin kuuluvista lasteista syntyneet jätteet.

·        Suurempien kiinteän jätteen yksiköiden kuten kodinkoneiden, huonekalujen, patjojen yms. jättämisestä tulee sopia.
         Kustannukset veloitetaan erikseen.