Inkoo Shipping Oy Ab

Inkoon satama on yksityisesti omistettu, yleinen kaupallinen satama. Sataman vuotuinen liikenne on noin miljoona tonnia. Sataman koko liikenne on hakurahtiliikennettä; säännöllistä linjaliikennettä ei ole lainkaan.

Satama kuuluu ns. talvisatamiin, jotka pidetään auki vuoden ympäri. Jääolosuhteet ovat kuitenkin normaalitalvina helpot ja väylä on avoin lähes koko vuoden.

Satama on erikoistunut kuivan bulk-tavaran käsittelyyn ja varastointiin. Sataman kilpailukyky perustuu joustaviin käsittely- ja varastointimahdollisuuksiin, pitkäaikaiseen kokemukseen irtotavaran käsittelyssä sekä sataman maantieteelliseen asemaan hyvien meri- ja tieyhteyksien päässä.

Jätehuoltosuunnitelma

Sataman jätehuoltosuunnitelmasta kuulemisesta ja tiedottamisesta on säädetty merenkulun ympäristönsuojelulain (29.12.2009/1672) 9 luvun 5 §:ssä. Sen mukaan ennen sataman jätehuoltosuunnitelman esittämistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi, sataman pitäjän on varattava satamaa käyttävien alusten haltijoille, heidän edustajilleen ja muille tahoille, joille jätehuoltosuunnitelmalla voi olla vaikutusta, tilaisuus lausua mielipiteensä sataman jätehuoltosuunnitelmasta tai sen tarkistamisesta. Jätehuoltosuunnitelman luonnos on oltava nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa ja muulla tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana.


Jätehuoltosuunnitelma alla. Palautetta pääset antamaan ajalla 21.10-30.11.2020 oheisen lomakkeen kautta.


   Jätehuoltosuunnitelma

Jätehuoltosuunnitelman kuulutus

Esittely

Esittely

Inkoon satama tarjoaa aluspalveluina kiinnitystä ja irrotusta, hinausta, sähköä, vettä, jätehuolto- ja ympäristöpalveluja, sekä jäänmurtoa.

Lue lisää

Saapuminen satamaan

Saapuminen satamaan

Alukset, GOFREP, VTS, ISPS, luotsaus

Lue lisää

Väylät

Väylät

Väylä alkaa Häststenin loiston eteläpuolelta jatkuen siitä 13 m:n väylänä. Satama-allas on U-muotoinen. Altaan perällä, laituri 4:n puolella, on keula/peräporttiramppi. Laiturin 3 itäpäässä on sivuporttiramppi.

Lue lisää