Ympäristö ja jätehuolto

Satama noudattaa Itämeren ympäristönsuojelukomission suosituksia ja määräyksiä koskien merien pilaamisen ehkäisemistä. Jätehuoltosuunnitelmaamme löytyy täältä

Merenkulun ympäristösuojelulaki edellyttää, että aluksien tulee jättää kaikki alusperäiset jätteet ja lastijätteet sataman vastaanottolaitteisiin MARPOL-yleissopimukseen perustuvien purkumääräysten mukaisesti. Aluksen on tehtävä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai heti edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika kestää alle 24 tuntia. Ilmoituksella kerrotaan tulosatamalle minkälaisia alusperäisiä jätteitä ja lastijätteitä se on jättämässä. Ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti PortNet järjestelmään. Jäteilmoitus toimitetaan laivanselvitysosastolle sähköpostilla. Ilmoituksen perusteella tilataan palveluntuottajat niille jätteille, joille ei ole vastaanottopistettä satamassa. Tämä ei koske alusjätteen jättöpakosta vapautettuja aluksia (todistus poikkeusluvasta on esitettävä satamalle).

Aluksilta peritään alusjätemaksu sataman jätehinnaston mukaisesti huolimatta siitä, jättääkö alus satamaan alusjätettä vai ei.

 

Kaikki päästöt mereen ovat kiellettyjä satama-alueella.

 

Satamalla on jätehuoltosuunnitelma ja ohjeet, jotka perustuvat lajiteltujen, kiinteiden jätteiden vastaanottoon. Jätehuolto-ohjeeseen pääset tästä ja lajitteluohjeeseen tästä.
Jäteastioita on seuraaville jätejakeille:

 • metallijäte
 • lasipakkaukset
 • muovipakkaukset
 • kiinteä öljyinen jäte
 • paperi
 • pahvi
 • ruokaöljy
 • biojäte
 • sekajäte
 • patterit /-akut
 • SER-jäte
 • maalit / liuottimet

RUOKA -JÄTTEET, EI EU -MAISTA TULEVA LIIKENNE

Ruokajätteet aluksista, jotka saapuvat satamaan EU:n ulkopuolisista maista, noudetaan suoraan laivoilta etukäteen tehtyjen tilausten mukaisesti. Jätteen tulee olla pakattu keltaisiin pusseihin, joissa se viedään käsittelyyn.

ONGELMA- TAI HAITALLISET JÄTTEET

Haitalliset jätteet noudetaan laivalta etukäteen tehdyn ilmoituksen perusteella. Ongelmajätteiden käsittelystä veloitetaan sen todelliset kustannukset korotettuna 20 % sataman yleiskustannuksina.

JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT

Jätteenkäsittelymaksun veloitusperusteena on aluksen nettotonnit.