Väylät

Väylätiedot

Väylä alkaa Häststenin loiston eteläpuolelta jatkuen siitä 13 m:n väylänä.

Kaikki syväykset normaalivesimittoja.

Väylän pituus  18 mpk
Maksimisyväys väylällä 13 m
Maksimisyväys kääntöalueella 9,5 m
Maksimisyväys satama-altaassa 7,8 m, 10 m ja 13 m
Nopeussuositus Fagervikinlahdella alle 18,5 km/h ja Jakob Ramsjön saaren eteläkärjen kohdalla alle 15 km/h
Lisätietoja väylästä ja satamasta löytyy Liikenneviraston väyläkortista www.fma.fi.
Veden tiheys: keskim. 1,005


Ajankohtaisen meriveden korkeuden löydät tästä: http://ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus