Jalankulku

Kuljettaessa jalan satama-alueella tulee käyttää jalankulkuun merkittyjä tai muutoin turvalliseksi katsottua reittiä. Jalankulku satama-alueelle tapahtuu käyttäen kävelyporttia (B1). Kulkuluvan saamiseksi on konttorissa otettava yhteys sataman turvapäällikköön.

Jalan liikkuessa tulee aina käyttää signaaliväristä heijastinliiviä (luokkamerkintä 2), tai vastaavaa vaatetusta, sekä suojakypärää (CE EN 397).

Olemassa olevia liikennemerkkejä, sekä muuta mahdollista ohjeistusta on ehdottomasti noudatettava.

Satamakonttorissa, tullissa ja satamaruokalassa voidaan asioida satama-alueelle tulematta. Tällöin on aitauksen ulkopuolisilta pysäköintialueilta kuljettava kävelyportin (B1) kautta. Satamkonttorista saadun luvan turvin on mahdollista jatkaa satama-alueelle. Kävelyportti (B1) on avoinna arkisin klo 07.00 - 17.00.