Kajplatser, kajer och ramper

 

Inkoo Shipping Oy Ab, hamnbassängen

Hamnbassängen har formen av ett "U" som bildas av kajerna 3 i nordost, och 4 i sydväst.

Vid kaj 3 ligger kajplatserna 1, 2 och 3, efter varandra (från inre ändan räknat) längd totalt 225 m, djupgående -7,8 m.
    - vid kajplats 3 finns en ramp för fartyg med sidoport


Vid kaj 4 ligger kajplatserna 4 och 5, efter varandra, längd totalt 140 m, djupgående -7,8m.
    - vid bassängens inre ända finns en ramp för fartyg med för- eller akterport

Inkoo Shipping Oy Ab, kraftverkskajerna

Kajplats 1, längd 210 m, djupgång - 10,0 m.
Kajplats 2, längd 240 m, djupgång 13,0 m.
Kajerna ligger efter varandra.